Job Offers

W związku z realizacją projektu pt.:

„Multi-sensoryczna platforma obrazowania i detekcji zagrożeń występujących na obszarach
o wysokiej dynamice zmian warunków otoczenia”

w zakresie badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa, w ramach programu pn.: “Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”, zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania Kandydatów, jawności i efektywności, DRI Solutions Sp. z o.o. otwiera konkurs na zatrudnienie technika, któremu powierzone zostaną zadania związane z przygotowywaniem laboratoryjnych modeli badawczych do prowadzenia prac badawczych w ramach realizowanego przez DRI Solutions Sp. z o.o. projektu.

Oferty obowiązują od dnia: 22 września 2023r. do dnia 29 września 2023r.

Oferta nr 1 – nieaktualna

Specjalista naukowo-badawczy w dyscyplinie Automatyka i Robotyka lub Elektronika

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 2 – nieaktualna

Technik odpowiedzialny za przygotowywanie laboratoryjnych modeli badawczych do testów walidacyjnych

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 3 – nieaktualna

Specjalista naukowo-badawczy w dyscyplinie Automatyka i Robotyka lub Elektronika

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 4 – nieaktualna

Specjalista naukowo-badawczy w dyscyplinie Mechanika i Budowa Maszyn

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

W związku z realizacją projektu pt.:

„Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego”

w zakresie badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa, w ramach programu pn.: “Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”, zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania Kandydatów, jawności i efektywności, DRI Solutions Sp. z o.o. otwiera konkurs na zatrudnienie technika, któremu powierzone zostaną zadania związane z przygotowywaniem laboratoryjnych modeli badawczych do prowadzenia prac badawczych w ramach realizowanego przez DRI Solutions Sp. z o.o. projektu.

Oferty obowiązują od dnia: 30 sierpnia 2023r. do dnia 6 września 2023r.

Oferta nr 1 – nieaktualna

Specjalista naukowo-badawczy w dyscyplinie Automatyka i Robotyka lub Mechanika

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 2 – nieaktualna

Specjalista naukowo-badawczy w dyscyplinie Automatyka i Robotyka lub Mechanika

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 3 – nieaktualna

Specjalista naukowo-badawczy w dyscyplinie Elektronika i Telekomunikacja

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 4 – nieaktualna

Technik odpowiedzialny za przygotowywanie laboratoryjnych modeli badawczych do testów walidacyjnych

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 5 – nieaktualna

Technik odpowiedzialny za lutowanie i przygotowywanie laboratoryjnych modeli badawczych do testów walidacyjnych

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 6 – nieaktualna

Specjalista naukowo-badawczy w dyscyplinie Automatyka i Robotyka lub Mechanika z doświadczeniem w programowaniu układów FPGA

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 7 – nieaktualna

Specjalista naukowo-badawczy w dyscyplinie Elektronika lub Automatyka i Robotyka z doświadczeniem w zakresie kondycjonowania sygnałów pomiarowych w części sprzętowej dedykowanego odbiornika GNSS.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 8 – nieaktualna

Specjalista naukowo-badawczy w dyscyplinie Automatyka i Robotyka lub Mechanika z doświadczeniem w implementacji układów nawigacji i sterowania

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 9 – nieaktualna

Specjalista w dyscyplinie Automatyka i Robotyka lub Elektronika

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 10 – nieaktualna

Specjalista naukowo-badawczy w dyscyplinie Automatyka i Robotyka lub Mechanika

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki

Oferta nr 11 – nieaktualna

Specjalista naukowo-badawczy w dyscyplinie Robotyka lub Mechanika

Pobierz ogłoszenie

Pobierz formularz aplikacyjny i załączniki