Offer Inquiries

W związku z realizacją projektu pt.:

„Multi-sensoryczna platforma obrazowania i detekcji zagrożeń występujących na obszarach
o wysokiej dynamice zmian warunków otoczenia”

w zakresie badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa, w ramach programu pn.: “Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”, zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania Kandydatów, jawności i efektywności, DRI Solutions Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę jednej sztuki modułu kamery pracującej w zakresie fal elektromagnetycznych MWIR wraz z zintegrowanym, zmotoryzowanym obiektywem o zmiennej ogniskowej.

Zapytanie ofertowe obowiązuje od dnia: 3 stycznia 2024r. do dnia 19 stycznia 2024r.

Zapytanie ofertowe nr 1 / Offer inquiries no 1 – nieaktualne / out of date

Dostawa jednej sztuki modułu kamery pracującej w zakresie fal elektromagnetycznych MWIR wraz z zintegrowanym, zmotoryzowanym obiektywem o zmiennej ogniskowej

Delivery of one piece of a camera module operating in the MWIR electromagnetic wave range with an integrated, motorized lens with variable focal length

 

Pobierz ogłoszenie / Download the announcement

Pobierz formularz oferty i załączniki

Download the offer form and attachments

Informacja o wyniku postępowania

W wyniku przeprowadzenia oceny otrzymanych ofert, najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy FLIR Systems Trading Belgium BV, której zostanie udzielone zamówienia.

Information about the outcome of the proceedings

As a result of the evaluation of the received offers, the most advantageous offer is that of FLIR Systems Trading Belgium BV, which will be awarded the contract.